การสื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.นิภา  แก้วศรีงาม เป็นผู้ชี้นำให้ความรู้ค่ะ

การสื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ  จันทิมา  เจริญผล เรียบเรียง

  1. กำหนดจุดประสงค์

กรณีที่ 1 ไม่บอกจุดประสงค์

ให้วาดรูปรูปหนึ่ง  วาดสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 1 รูป  >>> วาดเส้นตรงจำนวน 3 เส้น ที่ขนานกัน  ด้านข้างของ สามเหลี่ยมหน้าจั่ว  ทั้ง 2 ข้าง  >>> วาดวงกลมตรงกลางเล้นตรงทั้ง 2 ข้าง >>> ใส่หูกับภาพ >>>

ผลที่ได้ อาจจะไม่ใช่รูปสัตว์ เพราะความเข้าใจของคนเราต่างกัน

กรณีที่ 2 บอกจุดประสงค์  ต่อไปนี้เราจะมาวาดรูปแมว

ให้วาดรูปรูปหนึ่ง  วาดสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 1 รูป  >>> วาดเส้นตรงจำนวน 3 เส้น ที่ขนานกัน  ด้านข้างของ สามเหลี่ยมหน้าจั่ว  ทั้ง 2 ข้าง  >>> วาดวงกลมตรงกลางเล้นตรงทั้ง 2 ข้าง >>> ใส่หูกับภาพ >>>

ผลที่ได้ก็จะออกมาป็นรูปแมว

  1. มีวิธีการทำงานเข้าใจตรงกัน  โดยมีลักษณะของการสื่อความ 1. การสื่อสารทางเดียว  2. การสื่อสารสองทาง

ในกรณีที่เราทำงานโดยไม่มีการประสานงาน ติดต่อสื่อสารสอบถามรายละเอียดของงานที่ทำมาอาจผิดจากวัตถุประสงค์ ในทางตรงกันข้าม หากมีการสอบถามรายละเอียดก็จะทำให้เราทำงานงานบบรรลุตามเป้าหมายด้สำเร็จได้ง่ายโดยไม่ต้องกลับมาแก้ไขให้เสียเวลา 

การสื่อสารที่ไม่สื่อความหมาย อย่างเช่น การให้เพื่อนหยิบของ “แดงหยิบไอ้นั่นให้เราหน่อย” แดงอาจเข้าใจผิด แล้วหยิบ อย่างอื่นที่ไม่ใช่ของที่แดงต้องการ ดังนั้นในการสื่อสารควรจำเพาะเจาะจงใช้ภาษาที่สื่อความหมายไม่สองแง่สองงาม

การสื่อสารด้วยภาษา ต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

A – ACCURACY  =  ความถูกต้อง

B – BRIEF =  ย่อให้กระทัดรัด  ไม่เยิ่นเย้อ

C – CLARITY =  ความจ่างชัดเจน

D – DIRECT =  ตรงประเด็นตรงคน

E – EASY =  เข้าใจง่าย

F – FEDDBACK =  ทวนกลับ

G – GOOD  INFORMATION  = คำพูดที่ดี  เลือกที่จะพูด ไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิด

การใช้ภาษา เพื่อการอยู่ร่วมกันที่สำคัญควรมี EQ รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น เก็บและควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ ไม่สร้างความรำคาญให้ผู้อื่น โดยใช้กริยาหรือการส่งเสียงให้เพื่อนร่วมงานเกิดความรำคาญ ใช้พลังจากการรู้จักใช้อารมณ์ชี้นำความคิด และการกระทำ ให้กับผู้อื่น  ตลอดจนแก้ไขความขัดแย้งในตัวเองให้ได้ก่อน

  1. I –You  Language
  • เข้าอกเข้าใจกันอย่างที่เป็น
  • จูนอารมณ์
  • สลับบทบาทกันบ้าง  (เอาใจเขามาใส่ใจเรา)
  • มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
  • มีทางเลือก
  • WIN – WIN

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Comment