Feed on
Posts
comments

Archive for June, 2014

จากทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ กล่าวถึงความต้องการของมนุษย์ไว้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะมันเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นของมนุษย์ตามทฤษฎี แต่พอวันหนึ่งของชีวิต เราได้รับบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าพอเพียงแล้ว ความต้องการที่แท้จริงก็คือการต้องการความสงบสุขในชีวิต มีสุขภาพที่แข็งแรง มีเงินใช้พอประมาณ ไม่ตึงมือ ไม่มีหนี้สิน และวันนี้ความต้องการตามทฤษฎี อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคน ใช้ได้เฉพาะคนส่วนใหญ่เท่านั้น เหตุปัจจัยใด ที่ทำให้คนเรามีความต้องการไม่เป็นไปตามนั้น  อาจจะเป็นเพราะมนุษย์มีความหลากหลาย มีการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน มีการคิดวิเคราะห์ที่ต่างกัน บางคนใช้ทฤษฎีล้วนๆ บางคนใช้อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมด จะเห็นได้ว่า จะมีคนสักกี่คนที่มองทฤษฎีไว้เป็นเพียงแนวทาง ใช้อารมณ์เป็นเพียงเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการจริงๆ มาสำรวจตัวเองกันเถอะว่า อะไรคือความต้องการที่แท้จริงของเรา

Read Full Post »

ความสุขกับความทุกข์ มักจะมาด้วยกันเสมอ ไม่มีใครได้อย่างใดอย่างหนึ่ง การเตรียมพร้อมรับอย่างมีสติ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ หลักความจริงของชีวิต คือไม่มีอะไรที่เป็นของเราแม้กระทั่งร่างกายและจิตใจ เขาให้เรายืมเอามาใช้ ถึงเวลาเขาก็มาเอาคืนไป แล้วเราได้อะไรจากสิ่งเรานี้ เราได้เรียนรู้ ได้ฝึกประสบการณ์ ได้ทดสอบ ได้ทำอะไรต่อมิอะไรมากมาย เราเพียงพอกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่

Read Full Post »

สังคมทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน ปัญหาสังคมมีกระจายอยู่ทั่วทุกหนแห่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ หากต่างคนสำนึกในหน้าที่ และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดปัญหาต่างๆ ก็อาจจะเบาบางลง

Read Full Post »