Feed on
Posts
comments

Archive for the 'Saving' Category

คนรวยคือใคร เราลองมานิยามคำว่าคนรวยกันดูเล่นๆ กันดีกว่า คนรวยมีเงิน 100 บาท มีพอกินประทังชีวิตไป 1 วัน มีความสุขแล้วไม่ต้องการอะไรเพิ่ม ในความคิดของเขา เขาพอใจแค่นี้ ก็จัดว่าเป็นคนรวยประเภทหนึ่ง แต่ไม่ยั่งยืน เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีเงิน 100 บาท ไว้กินอีกหรือเปล่า คนรวยมีเงิน 100 ล้านบาท มีกินอย่างเหลือเฟือ อยากทำอะไรก็ได้ อยากไปไหนได้ไป มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีและสิ่งที่ตัวเองทำ จัดว่าเป็นคนรวยอีกประเภทหนึ่ง วันเวลาผ่านไปก็ยังมีเงินใช้ต่อไปได้เรื่อยๆ แต่ถ้าไม่รู้จักรักษาเงินที่มีอยู่ ก็อาจจะจนได้ คนรวยมีเงิน เป็นแสนล้านล้านบาท นอนอยู่บนกองเงินกองทองอยากทำอะไรก็มีคนล้อมหน้าล้อมหลัง กินก็ต้องใช้ช้อนทองฝังเพชร จัดว่าเป็นคนรวยมากรวยล้นฟ้า เป็นคนรวยอีกประเภทหนึ่ง ใช้เงินที่มีอยู่ชาตินี้ไม่รู้ว่าจะใช้หมดหรือเปล่า ที่กล่าวมาทั้งหมดเราใช้เงินเป็นตัวกำหนด แล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ในคนกลุ่มดังกล่าวข้างต้น มีเงินพอประมาณ มีกินบ้างไม่มีกินบ้าง บางทีชักหน้าไม่ถึงหลัง แต่อยากเป็นคนรวยกับเขาบ้าง จะต้องทำอย่างไร

Read Full Post »