เอกสารบรรยาย : SOCIAL NETWORK และ เทคนิคการนำเสนอ

หลักสูตร

1)โครงการบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างตราสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

2)โครงการฝึกอบรมภาษีสำหรับธุรกิจ SME

DOWNLOAD

SOCIALNETWORK_PRESENTATION

powerpoint_technic

, , , , , ,

  1. ยังไม่มีความเห็น

You must be logged in to post a comment.

  1. No trackbacks yet.

SetPageWidth