Category Archives: IT

กลยุทธ์การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อเราได้โจทย์ หรือหัวข้องานวิจัยจากผู้ใช้บริการทำอย่างไรเราจึงจะหาแหล่งข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด มีวิธีง่ายๆมาฝากคะ 1. แจงปัญหา, โจทย์ หรือหัวข้องานวิจัย 2. วิเคราะห์ปัญหาโจทย์ ใคร ทำอะไร เพื่ออะไร 3. คัดแยก keyword หัวเรื่อง ออกจากโจทย์ คำควรเป็นคำนาม คำเหมือน คำคล้าย หรือมีรากศัพท์เดียวกัน 4. แปลง keyword เป็นภาษาในการค้น โดยใช้ google ในการแปล 5. ใช้เทคนิค เครื่องหมายในการสืบค้น เช่น (*,  “…..” – ) หรือใช้ตัวเชื่อม AND, OR, NOT 6. … Continue reading

Posted in IT | Leave a comment