โปรแกรม EndNote

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ได้มีโอกาสเข้าร่วมการรับฟังการใช้งาน EndNote โดยหัวเรื่องของตารางคื ดรงบการอบรมการใช้งานโปรแกรม EndNote
โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการจัดทำบรรณานุกรม โดย EndNote นั้น สามารถกำหนดรูแบบเองได้ และมีรูปแบบให้เลือกจัดการได้มากว่า EndNote Web เพราะ EndNote Web นั้น จะต้องใช้งานตามรูปแบบที่มีให้เท่านั้น
ในการจัดทำบรรณานุกรมโปรแกรม EndNote มีเครื่องมือในการจัดทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงอ้างอิงบทความในเนื้อหา และนำข้อมูลที่อ้างอิงในเนื้อหามาจัดทำบรรณานุกรมท้ายเล่มไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งในส่วนของการใช้ EndNote นั้น โดยสามารถใช้ฐานข้อมูลออไลน์บนเว็บฐานข้อมูลที่ให้บริการ หรือจากเว็บ OPAC ที่มีฟังก์ชั้นในการทำงานร่วมกับ EndNote ก็สามารถดึงบรรณานุกรมของหนังสือมาใส่ในรายงานเราได้
นอกจากดึงจากฐานข้อมูลแล้ว ใน EndNote x5 ที่อบรมนี้ เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งผลิตมาได้ประมาณ 1 เดือน มีฟังก์ชั่นในการนำไฟล์ PDF ที่เราดาวน์โหลดไว้มานำเข้าโปรแกรม จากนั้นโปรแกรมก็จะสร้างบรรณานุกรมให้อัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ แต่มีข้อแม้ว่า PDF นั้นจะต้องเป็นไฟล์ที่จดรับเลข DOI ที่เป็นเลขทะเบียนประจำวารสารแต่ละเล่มเพื่อระบุความเป็นเจ้าของ เมื่อดึงไฟล์มาแล้วจะขึ้นรายการบรรณานุกรมมาให้ เป็นรายละเอียดแต่ละหัวข้อ เช่น ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปีที่ดำเนินการ

รายละเอียด

This entry was posted on วันพฤหัส, กรกฎาคม 14th, 2011 at 6:31 pm and is filed under ไม่มีหมวดหมู่. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Post a Comment