ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “บทบาทของบรรณารักษ์กับการวิจัย”

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของบรรณารักษ์กับการวิจัย”

จัดโดย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

วันอังคารที่ 24  เมษายน 2555

เวลา 8.00 – 16.30  น.

ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บรรยายโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล และ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์


ภาพประกอบการสัมมนา “บทบาทของบรรณารักษ์กับการวิจัย”

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด คุณเสาวณีย์ ไตรวิทยาศิลป์

โทร. 081-453-3394 ,  Mail: lisru-ram@hotmail.com ,  fax 02-318-9485

——————————————-

  • ดาวโหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ “คลิก
  • ดาวโหลดหนังสือเชิญจากคณะฯ “คลิก***
  • รายละเอียดโครงการ “คลิก
  • กำหนดการ “คลิก”   แก้ไขล่าสุด   ณ 17 เมษายน 2555
This entry was posted on วันเสาร์, เมษายน 7th, 2012 at 5:29 am and is filed under ความรู้ห้องสมุด. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Post a Comment