ก.พ.
17

การบ้านครั้งที่ 2 SEC1 และ SEC2

ให้นำความรู้ที่เรียนวิชา Photoshop และ Illustrator
1.Workshop  ให้นักศึกษาสร้างบัตรส่วนลดหรือสิทธิพิเศษสำหรับการท่องเที่ยวที่ทางบริษัททัวร์จัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  สำหรับเดือนแห่งความรัก
2.จัดทำแผ่นพับใหม่ด้วย Illustrator และเทคนิคการแต่งภาพด้วย Photoshop ตกแต่งรูปที่นำไปเป็นภาพประกอบของแผ่นพับ

ก.พ.
09

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักและทฤษฎีในการออกแบบ

เราจะออกแบบงานกราฟฟิกอย่างไรให้สวยงามและน่าสนใจ  ก่อนอื่นเราควรเรียนรู้พื้นฐานการออกแบบหรือหลักและทฤษฎีในการออกแบบ กันก่อนคะ

ตัวอย่างงานออกแบบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.km-web.rmutt.ac.th/?p=57

ก.พ.
09

แนะนำแหล่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์

การจัดการความรู้และองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการความรู้ 3 ด้านคือ คน เทคโนโลยีและกระบวนการความรู้ สรุปได้ว่าการที่จะดึงเอาความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรนั้น ความรู้ที่มีจะต้องมีความถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการนำเอาเทคโนโลยีมากจัดกระบวนการความรู้ ของบุคคลออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นเทคโนโลยีจริงเป็นตัวแปลสำคัญที่จะทำให้การจัดการความรู้เกิดประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการที่เหมาะสม Read the rest of this entry »

ก.พ.
09

www.histats.com ให้บริการ couters ฟรี

เป็นเว็บที่เก็บค่าสถิติการเข้าใช้งานของผู้ที่เข้ามาเยียมชมเว็บจากที่ต่าง ๆ โดยมีการแสดงผลด้านต่าง ๆ Read the rest of this entry »

ม.ค.
06

การส่งการบ้านของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ SEC 1 และ SEC 2

การส่งงาน (กำหนดส่งไม่เกินวันที่ 12 มกราคม 2555)

ตัวอย่างเว็บที่ออกแบบแผ่นพับการท่องเที่ยว www.gaudstudio.com

1. ส่งไฟล์ต้นฉบับ โดยบันทึกใส่ Folder  เป็นชื่อบริษัททัวร์  ข้างใน Folder ให้ใส่

  • ชิ้นงานที่ส่งคือ นามบัตร และแผนพับ
  • ไฟล์ Word พิมพ์รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม พร้อมรหัสนักศึกษา
  • ส่งไฟล์ได้ในห้องเรียน Copy มาส่งที่อาจารย์หรือส่งที่  e-mail : sakurajung.p@hotmail.com  (ให้ระบุหัวข้อว่าส่งการบ้าน)

  2. ส่งไฟล์ Print  สีสำหรับแผ่นพับ

   ธ.ค.
   26

   แนะนำการใช้งาน Microsoft publisher 2010

   ช่วยสร้างสิ่งพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สามารถสร้าง ออกแบบ และจัดทำเอกสารทางการตลาดและการสื่อสารแบบมืออาชีพสำหรับงานพิมพ์  เช่น โบรชัวแนะนำสินค้า นามบัตร  ใบปลิวและสำหรับทำจดหมายเวียนหรือจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์
   View more presentations from sakurajung

   ก.ย.
   16

   สิ่งที่ใช้ในการสร้างเว็บ

   www.histats.com เก็บสถิติ
   Host Free ที่ไหนกี่ได้  ตัวอย่างเป็น www.zymic.com
   Program Filezilla  สำหรับการอัพโหลดไฟล์ขึ้นบน server
   Program สร้างอัลบั้มภาพ  Jalbum

   อาทิตย์หน้า  ต้องมี  User ที่ทำเว็บของ Zymic  และ Histats
   สร้างอัลบั้มภาพ 1 อัลบั้มของตัวเอง
   แนะนำเว็บ www.freewebsitetemplates.com สำหรับดาว์นโหลด Template Free

   หมายเหตุ : ส่ง Link งานได้ที่ comment ของข้อความนี้คะ

   ก.ย.
   05

   Photoshop และหลักในการออกแบบ

   เอกสาร  ประกอบการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ให้น่าในใจและตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการได้  โดยนำหลักต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้งานเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วย

   1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน Program Photoshop
   2. Present :  ทฤษฎีสี
   3. Present :  Graphic Designn

   Older posts «