02 มิ.ย. 2011 @ 12:21 PM 
 

สร้างสรรค์ ชีวิตให้เป็นเลิศด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ

 

เก็บมาฝาก……
ตอนนี้นั้งอยู่ห้อง notebook Zone หยิบหนังสือมาอ่าน
Dictionary  ยุทธวิธีสู่ความสำเร็จ โดย ดร.โชคชัย ชยธวัช
”สร้างสรรค์ ชีวิตให้เป็นเลิศด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ”

ขอเสนอคำว่า ……
Accoust : เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ
เมื่อรู้ตนเองว่ามีจุดอ่อนอะไร อย่าอายที่จะถามหรือแสวงหาแก้ไขให้เป็นจุดแข็ง เพราะผู้ที่ประสบความเสร็จไม่ใช่ว่าจะไม่มีจุดอ่อน แต่จุดอ่อนที่น้อยที่สุดขอให้กล้า…อย่าอาย กล้าที่จะเผชิญอย่ากล้าหาญ

Benefaction : การทำความดี
โลกที่สวยสดงดงาม ต้องเป็นโลกแห่งการทำความดี คิดดี จิตใจของผู้ที่คิดดี ก็จะมีสิ่งที่ดีๆ เข้ามาในชีวิต ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชอบและชื่นชม

Civility : ความเอื้อเฟื้อ
หากเรามีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้สังคมรอบข้างน่าอยู่และยอมรับในความสำเร็จของเรา ต้องมีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันและเผื่อแผ่ไปสู่คนรอบข้าง

Tags Tags:
Categories: Learning
Posted By: pluemchit sorawech
Last Edit: 02 มิ.ย. 2011 @ 12 50 PM

EmailPermalink
 

Responses to this post » (None)

 

Post a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

\/ More Options ...
Accoust Entertainment Interesting Library tour Performance Management wellcome wordpress การพัฒนาบทบาทด้านทำนุบำรุง การเขียนหนังสือราชการ ขอเชิญทุกท่านช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครองแผ่นดินโดยธรรม ความคิดสร้างสรรค์สำคัญต่อการเจริญต่อองค์กร คุณถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ จากผู้ให้เป็นผู้รับ ถวายงาน ทาน ศีล ภาวนา บันทึกวิดิทัศน์สัมภาษณ์อธิการบดี ฟ้าหญิงตรัสในหลวงสอนเจ้าต้องรับใช้ปชช. มึนคะ มือใหม่ทำ Blog ด้วย Word press วิทยาศาสตร์ทางจิตสมัยใหม่ ศีล 5 พัฒนาชีวิต ศีล 8 พัฒนาชีวิต สัมมนาบุคลากร อบรมwordpress เตรียม link แนะนำชม แสงดาวแห่งศรัทธา “ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ” “เสียงโวย” คือ เสียงสวรรค์”
Change Theme...
 • Users » 72
 • Posts/Pages » 45
 • Comments » 1
Change Theme...
 • VoidVoid « Default
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LightLight

Introduce  No Child Pages.

Contact  No Child Pages.