โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษฯ มทร.ธัญบุรี

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

 • ตารางเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อต่างประเทศ
 • กลุ่ม 1 เรียน ห้อง Discussion 3-5
 • กลุ่ม 2 เรียน ห้อง Discussion 3-5
 • กลุ่ม 3 เรียน ห้อง Discussion 4-2
 • มกราคม-เมษายน 2555

  วัน / เวลา
  09.00 – 12.00
  13.00 – 16.00
  ชื่อวิทยากร
  เสาร์ที่ 14 มกราคม 2555
  กลุ่ม 1
  กลุ่ม 1
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555
  กลุ่ม 2
  กลุ่ม 2
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3
  กลุ่ม 3
  อ.ธวัชชัย ใจศิริ
  เสาร์ที่ 21 มกราคม 2555
  กลุ่ม 1
  กลุ่ม 1
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  อาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555
  กลุ่ม 2
  กลุ่ม 2
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3
  กลุ่ม 3
  อ.ธวัชชัย ใจศิริ
  เสาร์ที่ 28 มกราคม 2555
  กลุ่ม 1
  กลุ่ม 1
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555
  กลุ่ม 2
  กลุ่ม 2
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3
  กลุ่ม 3
  อ.ธวัชชัย ใจศิริ
  เสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
  กลุ่ม 1
  กลุ่ม 1
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
  กลุ่ม 2
  กลุ่ม 2
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3
  กลุ่ม 3
  อ.ธวัชชัย ใจศิริ
  เสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555
  กลุ่ม 1
  กลุ่ม 1
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555
  กลุ่ม 2
  กลุ่ม 2
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3
  กลุ่ม 3
  อ.ธวัชชัย ใจศิริ
  เสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
  กลุ่ม 1
  กลุ่ม 1
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
  กลุ่ม 2
  กลุ่ม 2
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3
  กลุ่ม 3
  อ.ธวัชชัย ใจศิริ
  เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
  กลุ่ม 1
  กลุ่ม 1
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
  กลุ่ม 2
  กลุ่ม 2
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3
  กลุ่ม 3
  อ.ธวัชชัย ใจศิริ
  เสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
  กลุ่ม 1
  กลุ่ม 1
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555
  กลุ่ม 2
  กลุ่ม 2
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3
  กลุ่ม 3
  อ.ธวัชชัย ใจศิริ
  เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555
  กลุ่ม 1
  กลุ่ม 1
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555
  กลุ่ม 2
  กลุ่ม 2
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3
  กลุ่ม 3
  อ.ธวัชชัย ใจศิริ
  เสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555
  กลุ่ม 1
  กลุ่ม 1
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555
  กลุ่ม 2
  กลุ่ม 2
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3
  กลุ่ม 3
  อ.ธวัชชัย ใจศิริ
  เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555
  กลุ่ม 1
  กลุ่ม 1
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555
  กลุ่ม 2
  กลุ่ม 2
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3
  กลุ่ม 3
  อ.ธวัชชัย ใจศิริ
  เสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555
  กลุ่ม 1
  กลุ่ม 1
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  อาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555
  กลุ่ม 2
  กลุ่ม 2
  รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3
  กลุ่ม 3
  อ.ธวัชชัย ใจศิริ

  Download ตารางเรียน new (3)<

  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
  ปรับเปลี่ยนห้องเรียนชั่วคราว วันที่ 17 ต.ค 54 เนื่องจากห้องเรียนจะใช้เป็นห้องเพื่อสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ฯ สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2554 ดังนี้

  • ห้องเรียน Discussion 4-2 ย้ายไปเรียนที่ ห้อง seminar 4-1 ชั้น 4
  • ห้องเรียน Discussion 3-5 ย้ายไปเรียนที่ ห้อง เมธาวี ชั้น 5

  ***download ตารางเรียน

  • กลุ่ม 1 เรียน ห้อง Discussion 3-5
  • กลุ่ม 2 เรียน ห้อง Discussion 3-5
  • กลุ่ม 3 เรียน ห้อง Discussion 4-2

  ตุลาคม 2554

  วัน / เวลา 09.00 – 12.00 13.00 – 16.00 ชื่อวิทยากร
  เสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554 กลุ่ม 2 กลุ่ม 2 รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3 กลุ่ม 3 อ.ธวัชชัย ใจศิริ
  จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  อังคารที่ 18 ตุลาคม 2554 กลุ่ม 2 กลุ่ม 2 รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3 กลุ่ม 3 อ.ธวัชชัย ใจศิริ
  พุธที่ 19 ตุลาคม 2554 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  พฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554 กลุ่ม 2 กลุ่ม 2 รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3 กลุ่ม 3 อ.ธวัชชัย ใจศิริ
  เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  อังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 กลุ่ม 2 กลุ่ม 2 รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3 กลุ่ม 3 อ.ธวัชชัย ใจศิริ
  พุธที่ 26 ตุลาคม 2554 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554 กลุ่ม 2 กลุ่ม 2 รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3 กลุ่ม 3 อ.ธวัชชัย ใจศิริ
  เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 กลุ่ม 2 กลุ่ม 2 รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
  กลุ่ม 3 กลุ่ม 3 อ.ธวัชชัย ใจศิริ

  Read the rest of this entry »

  DOWNLOAD คู่มือการใช้งานโปรแกรม CLT

  1. Quick Start
  2. 2011 clt.user.manual.TH

  แจ้งให้นักศึกษาในโครงการฯทราบเกี่ยวกับกิจกรรมวันเสาร์ – อาทิตย์ นี้ค่ะ

  17 Sep 2011    sec  1          เรียนปกติ
  sec  2,3       กิจกรรม (ห้องเมธาวี)
  ————————————————————
  18 Sep 2011    sec  1          กิจกรรม (ห้องเมธาวี)
  sec  2,3       เรียนปกติ
  ———————————————————–
  * วันกิจกรรม นักศึกษาทุกคนแต่งชุดนักศึกษา

  2nd Activity of English Programme

  17th – 18th September 2011

  09:00 – 10:30 a.m.        Study abroad experience by Dr. Sterckx

  10:30 – 10:45 a.m.        Coffee break

  10:45 – 12:00 a.m.        Work experience abroad by Dr. Sterckx

  12:00 – 01:00 p.m.      Lunch (Box)

  01:00 – 02:30 p.m.      Summarise the morning talk into 1 page in Thai

  02:30 – 02:45 p.m.      Coffee break

  02:45 – 05:00 p.m.      Introduce your department/faculty in English at your building

  PS.

  1. Informal dress

  2. Saturday course student take this activity on Sunday 18th September 2011

  3. Sunday course student take this activity on Saturday 17th September 2011.

  รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 และร่วมถ่ายภาพกับผู้จัด วิทยากร และนักศึกษา ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ตารางเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อต่างประเทศ

  สถานที่เรียน : อาคารวิทยบริการ

  • กลุ่มที่ 1 ห้อง discussion 3-5 ชั้น 3
  • กลุ่มที่ 2 ห้อง discussion 3-5 ชั้น 3
  • กลุ่มที่ 3 ห้อง discussion 4-2 ชั้น 4

  DOWNLOAD ตารางเวลาเรียน

  Read the rest of this entry »

  ขอให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบรายชื่อ  การจัดกลุ่มเรียน และเข้าเรียนตามที่โครงการการ

  DOWNLOAD

  

  ติดต่อ

  e-mail : english@rmutt.ac.th

   

  มีนาคม 2020
  พฤ อา
  « ม.ค.    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  

  StatPress

  Visits today: 0