Category Archives: บริการห้องสมุด

Marc 21

Marc 21 เป็นชื่อที่รู้จักและคุ้นเคยกับบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นอย่างดี ในความรู้จักและคุ้นเคยนี้บางครั้งก็ทำเอาบรรณารักษ์มือใหม่ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่นานๆมาลงรายการ  สับสนได้เหมือนกัน จากการทำงานมีน้องๆถามบ่อยก็คือ การลงรายการหนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่า 3 คนลงรายการอย่างไร บางคนก็บอกว่าลงรายการผู้แต่งที่เขตข้อมูล 100 เช่น ยืน ภู่วรวรรณ…[และคนอื่นๆ]และลงรายการที่เขตข้อมูล 700 ด้วย บางคนก็บอกว่าเขตข้อมูล 100ไม่ต้องลงไปลงรายการที่เขตข้อมูล 700 เลย ปัญหาเกิดแล้วพี่ๆบอกหน่อยว่าอย่างไร ที่ถูกต้องก็คือ ที่เขตข้อมูล 100 เราไม่ต้องลงรายการให้ลงรายการที่เขตข้อมูล 700 ได้เลย ในเขตข้อมูล 700 เราไม่ต้องใส่…[และคนอื่นๆ]ให้ใส่เฉพาะผู้แต่งคนแรกเท่านั้น คงหายสับสนกันแล้วนะขอให้ทำงานอย่างมีความสุข ใครมีข้อคิดดีๆ แชร์ให้บ้างก็จะขอบคุณอย่างมาก

Posted in บริการห้องสมุด | Tagged | Leave a comment

การบริการห้องสมุดสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนาการบริการห้องสมุดกับท่านผู้บริหาร, ผู้ใช้บริการที่เป็นอาจารย์และนักศึกษา เพื่อต้องการทราบถึงสิ่งที่ผู้ใช้บริการอยากให้มีในห้องสมุดสมัยใหม่ซึ่งนอกเหนือจาก นวัตกรรมที่มีอยู่ รวมถึงการบริการที่เน้นประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของห้องสมุด สิ่งที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะมามีหลายอย่างที่ประทับใจไม่ว่าจะเป็นการจัดพื้นที่ให้โล่ง จัดพื้นที่อ่านหนังสือที่เงียบสงบ บรรเลงเพลงคลาสสิก รวมถึงการใช้กลิ่นอโรมาเธอราพี การจัดห้อง Discussion ให้เพียงพอ การSupport อาจารย์, นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และจัดคลีนิควิชาการ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ห้องสมุดจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพราะการบริการห้องสมุดได้สะท้อนถึงการบริการที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ผู้ให้บริการหลายส่วนยังมีมุมมองแตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการกับทุกเรื่อง ที่สำคัญบรรณารักษ์เองจะต้องเน้นทักษะการบริการและการใช้เทคโนโลยี

Posted in บริการห้องสมุด | Tagged | Leave a comment