Marc 21

Marc 21 เป็นชื่อที่รู้จักและคุ้นเคยกับบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นอย่างดี ในความรู้จักและคุ้นเคยนี้บางครั้งก็ทำเอาบรรณารักษ์มือใหม่ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่นานๆมาลงรายการ  สับสนได้เหมือนกัน จากการทำงานมีน้องๆถามบ่อยก็คือ การลงรายการหนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่า 3 คนลงรายการอย่างไร บางคนก็บอกว่าลงรายการผู้แต่งที่เขตข้อมูล 100 เช่น ยืน ภู่วรวรรณ…[และคนอื่นๆ]และลงรายการที่เขตข้อมูล 700 ด้วย บางคนก็บอกว่าเขตข้อมูล 100ไม่ต้องลงไปลงรายการที่เขตข้อมูล 700 เลย ปัญหาเกิดแล้วพี่ๆบอกหน่อยว่าอย่างไร ที่ถูกต้องก็คือ ที่เขตข้อมูล 100 เราไม่ต้องลงรายการให้ลงรายการที่เขตข้อมูล 700 ได้เลย ในเขตข้อมูล 700 เราไม่ต้องใส่…[และคนอื่นๆ]ให้ใส่เฉพาะผู้แต่งคนแรกเท่านั้น คงหายสับสนกันแล้วนะขอให้ทำงานอย่างมีความสุข ใครมีข้อคิดดีๆ
แชร์ให้บ้างก็จะขอบคุณอย่างมาก

Posted in บริการห้องสมุด | Tagged | Leave a comment

Competency

มีโอกาสเข้ารับฟังการเสวนางานบริการ ท่านผู้บริหารได้หยิบประเด็นเกี่ยวกับ Competency ขององค์กรมาถ่ายทอดให้ฟังพอมีความรู้บ้างก็เลยอยากเล่าสู่กันฟัง สรุปง่ายๆก็คือ Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคนในองค์กร เป็นทักษะ สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ แรงจูงใจ หรือคุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ และสมรรถนะหลักที่องค์กรต้องการประกอบด้วย 1. รักองค์กรและหน้าที่ 2. พัฒนาตนเอง 3. มืออาชีพ 4. สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 5. ทำงานเป็นทีม 6. จิตสาธารณะ ส่วนสมรรถนะในหน้าที่รับผิดชอบนั้น (บรรณารักษ์)ประกอบด้วย 1. มีทักษะทางวิชาชีพ 2. มีทักษะในการให้บริการ 3. มีทักษะด้าน IT 4. มีมนุษยสัมพันธ์ 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ 7. ศึกษาและเรียนรู้ตลอดเวลา 8. สามารถบริหารจัดการ (เบื้องต้น)ได้ สำหรับท่านใดที่อยากแลกเปลี่ยนหรือมีความรู้ที่จะแนะนำก็ยินดี แล้วพบกันใหม่คะ

Posted in การจัดการองค์กร | Tagged | Leave a comment

การบริการห้องสมุดสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนาการบริการห้องสมุดกับท่านผู้บริหาร, ผู้ใช้บริการที่เป็นอาจารย์และนักศึกษา เพื่อต้องการทราบถึงสิ่งที่ผู้ใช้บริการอยากให้มีในห้องสมุดสมัยใหม่ซึ่งนอกเหนือจาก นวัตกรรมที่มีอยู่ รวมถึงการบริการที่เน้นประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของห้องสมุด สิ่งที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะมามีหลายอย่างที่ประทับใจไม่ว่าจะเป็นการจัดพื้นที่ให้โล่ง จัดพื้นที่อ่านหนังสือที่เงียบสงบ บรรเลงเพลงคลาสสิก รวมถึงการใช้กลิ่นอโรมาเธอราพี การจัดห้อง Discussion ให้เพียงพอ การSupport อาจารย์, นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และจัดคลีนิควิชาการ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ห้องสมุดจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพราะการบริการห้องสมุดได้สะท้อนถึงการบริการที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ผู้ให้บริการหลายส่วนยังมีมุมมองแตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการกับทุกเรื่อง ที่สำคัญบรรณารักษ์เองจะต้องเน้นทักษะการบริการและการใช้เทคโนโลยี

Posted in บริการห้องสมุด | Tagged | Leave a comment

กลยุทธ์การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อเราได้โจทย์ หรือหัวข้องานวิจัยจากผู้ใช้บริการทำอย่างไรเราจึงจะหาแหล่งข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด มีวิธีง่ายๆมาฝากคะ
1. แจงปัญหา, โจทย์ หรือหัวข้องานวิจัย
2. วิเคราะห์ปัญหาโจทย์ ใคร ทำอะไร เพื่ออะไร
3. คัดแยก keyword หัวเรื่อง ออกจากโจทย์ คำควรเป็นคำนาม คำเหมือน คำคล้าย หรือมีรากศัพท์เดียวกัน
4. แปลง keyword เป็นภาษาในการค้น โดยใช้ google ในการแปล
5. ใช้เทคนิค เครื่องหมายในการสืบค้น เช่น (*,  “…..” – ) หรือใช้ตัวเชื่อม AND, OR, NOT
6. วิเคราะห์ผลลัพธ์ – Relevance เรียงตามความเกี่ยวข้อง
                                – Date เรียงตามปีที่พิมพ์
7. เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
การเลือกแหล่งข้อมูล
1. เลือกตามกลุ่มสาขาวิชา
           – สหสาขา ประกอบด้วยฐานข้อมูล PQDT, H.W Wilson, SpringerLink, Web of Science
           – สังคมศาสตร์ ประกอบด้วยฐานข้อมูล Lexis Nexis, ABI/INFORM
           – วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยฐานข้อมูล ACM, ACS, AIP, APS
2. เลือกตามประเภทสิ่งพิมพ์ เช่นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อนๆ เจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์ทุกคนสามารถสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้แล้วนะคะ

Posted in IT | Leave a comment